MUAT TURUN BORANG
EN / BM

SOALAN LAZIM (FAQ)

SOALAN LAZIM BERKENAAN TABUNG SARINGAN COVID-19 (CTF) UNTUK PEMEGANG POLISI INSURANS DAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN

 • CTF ialah satu tabung bernilai RM8 juta yang ditubuhkan oleh industri insurans dan takaful bagi menyokong usaha Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam mengendalikan lebih banyak ujian saringan COVID-19.
 • Tabung ini akan menyalurkan pembayaran balik tunai tetap sehingga RM300 untuk kos ujian saringan COVID-19, bagi individu yang dilindungi di bawah polisi insurans/ sijil takaful perubatan individu atau kelompok.

 • Produk-produk Insurans /Takaful Perubatan dan Kesihatan yang layak untuk pulangan balik RM300 dari Tabung Saringan COVID-19 adalah termasuk di bawah produk-produk yang ditakrifkan di bawah Garis panduan Insurans/ Takaful Perubatan dan Kesihatan oleh Bank Negara Malaysia.
 • Ini termasuk pelan perbelanjaan perubatan, pelan hospital dan pembedahan, pelan pendapatan hospital, pelan penyakit kritikal/pelan penyakit yang amat ditakuti dan pelan-pelan insurans/ Takaful lain yang memberi manfaat yang sama. Hanya pelan dengan tempoh polisi / sijil lebih daripada atau sama dengan 12 bulan layak untuk tabung CTF tanpa mengambil kira mod bayaran premium / sumbangan.
 • Tabung Saringan COVID-19 hanya untuk warganegara Malaysia dan bukan warganegara yang menetap di Malaysia. Walau bagaimanapun, CTF tidak meliputi Skim Hospitalisasi Pekerja Asing.

CTF hanya boleh diguna pakai bagi pemegang polisi insurans dan sijil takaful di bawah pelan insurans / takaful perubatan individu atau kelompok*, yang telah dirujuk oleh doktor yang berdaftar untuk ujian saringan COVID-19 di makmal swasta yang diperakui/diiktiraf dan disenaraikan di laman web COVID-19 KKM.


* untuk kelompok pekerja sahaja, tidak termasuk tanggungan
Bagi polisi/sijil pihak ketiga, hanya tertakluk kepada orang yang dijamin/orang yang diinsuranskan/orang yang dilindungi.


Polisi insurans / sijil takaful anda mestilah masih berkuatkuasa pada 27 Mac 2020 dan pada masa ujian saringan COVID-19 dilakukan.

CTF hanya akan membayar jumlah maksimum RM300 kepada setiap individu tanpa mengira jumlah ujian saringan COVID-19 yang telah diambil. Anda hanya boleh membuat satu kali tuntutan dari tabung CTF walaupun anda mempunyai lebih dari satu polisi insurans / sijil takaful perubatan.

Anda boleh membuat tuntutan untuk ujian Covid-19 di bawah CTF sekiranya anda telah berjumpa doktor yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia, yang merujuk anda untuk melakukan ujian DAN anda telah memenuhi dengan salah satu syarat di bawah:

 

* Hubungan rapat ditakrifkan sebagai:

 

**Kes sah COVID-19 ditakrifkan sebagai seorang yang telah mendapat pengesahan makmal mempunyai jangkitan COVID-19.

 

Untuk semua syarat yang disenaraikan dari A) hingga E), rujukan doctor diperlukan.

Nota: CTF tidak akan mengambil kira ujian Pandu Lalu yang disediakan oleh sebahagian makmal / hospital swasta.

 

 1. Jangkitan pernafasan akut (serangan tiba-tiba bagi jangkitan pernafasan dengan salah satu: kesesakan bernafas, batuk atau sakit tekak) dengan demam atau tidak ATAU

  1. Dianggap sebagai Orang yang Disiasat (PUI) seperti ditakrifkan oleh KKM (versi yang terbaru seperti di bawah), ATAU

  2. Mempunyai hubungan dengan kes positif COVID-19 (takrifan KKM seperti di bawah). Takrifan kes Orang yang Disiasat (PUI) dikeluarkan oleh KKM, dikemaskini pada 25 Mac 2020 Annex 1 di Garis panduan COVID-19 KKM dikemaskini dari semasa ke semasa: ATAU

 2. Ada sejarah perjalanan ke / menetap di luar negara dalam masa 14 hari sebelum bermulanya sakit ATAU

 3. Hubungan rapat* dalam masa 14 hari sebelum bermulanya sakit dengan kes sah COVID-19** ATAU

 4. Menghadiri majlis umum yang dikaitkan dengan wabak COVID-19.

  • Petugas kesihatan berkaitan yang terdedah tanpa Kelengkapan Perlindungan Peribadi yang lengkap (termasuk memberikan rawatan terus untuk pesakit COVID-19, bekerja dengan pekerja penjagaan kesihatan yang dijangkiti COVID-19, melawat pesakit or menetap bersama pesakit COVID-19 di persekitaran tertutup).

  • Bekerja bersama dalam jarak dekat atau berkongsi persekitaran yang sama dengan pesakit COVID-19.

  • Pernah berada dalam perjalanan bersama denga pesakit COVID-19 di dalam apa jenis kenderaan/pengangkutan.

  • Menetap di rumah yang sama dengan pesakit COVID-19.

Ya, anda layak membuat tuntutan dari CTF tanpa mengambil kira keputusan ujian saringan

Tabung CTF adalah dikhaskan untuk ujian saringan COVID-19. Jika anda memerlukan rawatan lanjut, anda boleh menghubungi syarikat insurans / pengendali takaful anda untuk mengetahui lebih lanjut sama ada rawatan tersebut dilindungi di bawah polisi insurans / sijil takaful anda.

Ya, anda boleh membuat tuntutan daripada CTF bagi ujian saringan yang dilakukan di rumah, dengan syarat anda dirujuk untuk mengambil ujian saringan oleh doktor, memenuhi kriteria yang ditetapkan dan saringan dibuat oleh makmal yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Pada masa ini, Doctor2U dan DoctorOnCall adalah termasuk dalam senarai yang diluluskan untuk pembayaran balik untuk saringan yang dilakukan dirumah dengan mengambirakira kriteria tuntutan dipenuhi.

Tidak. Anda wajib berjumpa dengan doktor berdaftar, dan membuat ujian saringan di atas saranan atau arahan dari doktor berkenaan setelah menepati kriteria yang ditetapkan.

CTF dibuka bagi ujian saringan yang dibuat bermula dari 27 Mac 2020, berdasarkan tuntutan yang dibuat terlebih dahulu. Sekiranya dana RM 8 juta telah habis, tabung ini akan dihentikan.

Anda boleh pergi ke mana-masa doktor berdaftar di klinik atau hospital kerajaan atau swasta, dan jika anda menepati kriteria yang ditetapkan serta dinasihatkan oleh doktor yang berdaftar untuk membuat ujian saringan, sampel ujian akan diambil serta-merta pada waktu itu. Sila ambil maklum bahawa pada masa ini hanya saringan PCR COVID-19 (Polymerase Chain Reaction) diterima seperti makmal yang diiktiraf oleh KKM. Kit Ujian Pantas tidak akan diterima.

Ataupun, anda akan diarahkan untuk pergi ke mana-mana makmal yang diperakui/diiktiraf dan disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di laman web mereka.

Tidak. Anda tidak layak membuat tuntutan RM300 jika anda menjalani ujian saringan secara percuma.

Tidak. CTF tidak mengambil kira ujian saringan bagi pembedahan atau kemasukan ke hospital.

SOALAN LAZIM TAMBAHAN BERKENAAN PROSES TUNTUTAN

Ya. Anda perlu membuat bayaran terlebih dahulu dan kemudian membuat tuntutan.

Anda boleh membuat tuntutan di portal CTF di laman web www.MyCTF.my dengan mengisi borang dan mengemukakan dokumen yang dikehendaki secara online di dalam portal.

Berikut adalah dokumen yang diperlukan:

 • Pengesahan dari Doktor melalui borang di www.MyCTF.my ATAU Salinan surat rujukan doktor / Nota Nasihat Perubatan bagi saringan yang dilakukan dirumah melalui perkhidmatan DoctorOnCall atau Doctor2U yang menyatakan bahawa anda perlu melakukan ujian saringan COVID-19 ATAU Salinan Borang Arahan Supervision And Observation At Home (Seperti Annex 14a Garis panduan Pengurusan COVID-19 di Malaysia No.05/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia). Tekan di sini untuk melihat contoh
 • Resit asal atau salinan imbas resit asal
 • Salinan kad pengenalan

 

Untuk Bahagian C, anda hanya perlu memilih satu senarai semak sahaja. Ini adalah bergantung kepada jenis dokumen yang anda ada seperti pengesahan dari doktor, surat rujukan dari doktor atau Borang Arahan "Supervision And Observation At Home".

Syarikat Insurans atau pengendali Takaful tidak dapat memproses tuntutan anda sekiranya dokumen sokongan tidak lengkap.

Tidak. Butiran akaun bank yang diberikan mestilah sepadan dengan nama pemegang polisi / sijil / Orang Yang Diinsuranskan / Dilindungi.

Anda hanya boleh membuat tuntutan di portal CTF di laman web www.MyCTF.my.

Tidak. CTF tidak mengambil kira pembedahan yang perlu dijalankan oleh hospital. Sila rujuk kriteria kelayakan untuk maklumat lanjut.

Tidak. Anda perlu menghantar borang tuntutan secara berasingan. Jika semua ahli keluarga anda mempunyai polisi insurans perubatan / sijil Takaful, mereka layak untuk menuntut. Walau bagaimanapun, sekiranya semua ahli keluarga anda tidak mempunyai insurans perubatan / Takaful, mereka tidak layak untuk menuntut. Dana ini hanya untuk mereka yang mempunyai polisi insurans / sijil takaful perubatan. Satu borang permohonan bagi setiap tuntutan.

Jika anda gagal mengisytiharkan informasi tersebut, tuntutan anda akan ditolak.

Tabung CTF akan membayar anda kos sebenar saringan COVID-19 sehingga harga maksima sebanyak RM300. Dalam situasi ini, anda akan dibayar sebanyak RM180 sahaja dan bukan RM300.

Tidak. Tabung ini adalah untuk membantu anda menampung kos saringan tersebut.

Tidak. Ini adalah untuk pihak penuntut menampung kos yang dibayar sendiri.

Tidak. Had polisi / sijil tidak akan berkurang jika anda membuat tuntutan.

CTF hanya memberi pulangan balik ke atas ujian yang dijalankan pada 27 March 2020 and selanjutnya.

Tidak. Tabung ini hanya boleh digunapakai kepada hospital/ makmal yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia .

Anda boleh menyemak status tuntutan anda dalam masa 14 hari bekerja selepas menghantar tuntutan. Syarikat insurans atau pengendali Takaful akan memaklumkan tentang status permohonan anda.

Jika tuntutan anda berjaya, anda akan menerima wang tuntutan dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh pengemukaan tuntutan dengan dokumen yang lengkap.

Wang tuntutan anda akan dimasukkan terus ke dalam akaun bank yang anda berikan. Jika anda memberi alamat emel, anda akan diberitahu melalui emel setelah bayaran dibuat.

Pengumuman akan dibuat dari semasa ke semasa oleh industri.

Tidak. Setiap keputusan adalah muktamad dan rayuan lanjut tidak akan diterima.

Maklumat lanjut boleh didapati di portal CTF di laman web www.MyCTF.my dan nombor hotline di 15500/ 1-300-22-11-88.

Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila
hubungi kami di 1-300-22-1188 atau 15-500